REALISASI EKSPOR PERIKANAN PROVINSI BALI PERIODE BULAN JANUARI-DESEMBER 2013 DAN 2014

Jumat, 13 Februari 2015

Informasi


Help Desk

Keluhan Masyarakat

Penyerahan SIUP, SIPI, SIKPI dan Buku Kapal yang dilakukan oleh Direktur Jendral Perikanan Tangkap dan Pengendalian Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI), Saifuddin (Kanan) kepada salah satu pemilik kapal di Benoa, Denpasar.

Gerai Perizinan di Benoa, Telah Terbitkan 25 SIUP, 48 SIPI, 1 SIKPI dan 51 Buku Kapal Perikanan

Benoa sebagai salah satu lokasi prioritas pelaksanaan gerai perizinan di Indonesia. Dengan demikian maka, telah dilaksanakan gerai perizinan sebanyak tiga kali dengan menerbitkan, Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan Buku Kapal Perikanan, hal tersebut disampaikan, Direktur Jendral Perikanan Tangkap dan Pengendalian Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Saifuddin, Sabtu,(3/12) di Benoa, Denpasar.

"Dari permohonan yang telah diajukan, untuk proses izin pada pelaksanaan gerai di Benoa. Telah diterbitkan sebanyak 25 SIUP,  48 SIPI dan 1 SIKPI serta 51 Buku Kapal Perikanan," jelasnya.

Dilanjutkan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang standar pelayanan minimum gerai perizinan kapal penangkap ikan hasil pengukuran ulang. Maka, pelaksanaan gerai perizinan atas kapal hasil ukur ulang hanya akan dilaksanakan sampai dengan bulan April 2018,

"Sudah waktunya, pemilik kapal atau nelayan segera memanfaatkan momentum ini.  Upaya ini, merupakan salah satu bentuk penyelamatan sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan,  yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang mana,  salah satu poin pentingnya adalah pembenahan perizinan usaha penangkapan ikan yang merupakan instrumen pengendalian sumber daya ikan," ujarnya.

Disampaikan, disamping itu, upaya tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016, tentang penindakan dan pencegahan praktik pungutan liar di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan. 

"Artinya terkait dengan hal ini, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan sangat terbuka. Bahkan, pemilik kapal atau nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website," sebutnya.

Menurut Saifuddin, salah satu bagian permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi persoalan bertahun-tahun adalah, kurang maksimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Salah satu penyumbang tersebut adalah, adanya mark down ukuran kapal perikanan. 

"Kapal seharusnya memiliki ukuran lebih dari 30 Grose Tonage (GT) namun dikecilkan menjadi di bawah 30 GT. Sesuai aturan,  apabila kapal berukuran di atas 30 GT maka, perizinannya diterbitkan pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  dan penyetoran PNBP ke negara. Namun,  apabila ukuran kapal kurang dari 30 GT maka,  berizin provinsi dan menjadi retribusi daerah,"ujarnya.(putuS)

Denpasar, 6 Desember 2016.

Pranata Humas Penyelia


Copyright (c) 2013 - All Rights Reserved - Pemerintah Provinsi Bali

Statistik Website

Pengunjung : 275630
Pengunjung Online :
REALISASI EKSPOR PERIKANAN PROVINSI BALI
PERIODE  BULAN JANUARI-DESEMBER 2013 DAN 2014
NO Jenis Komoditas EKSPOR 2013 % Komoditas Ekspor Terhadap Total Nilai Ekspor EKSPOR 2014 % Komoditas Ekspor Terhadap Total Nilai Ekspor % NAIK/TURUN
TOTAL  TOTAL 
JAN-DES 2013 JAN-DES 2014
Jumlah Nilai ( US$) Jumlah Nilai ( US$)
Ekspor Ekspor Ekspor Ekspor Volume Nilai
BAHAN MAKANAN :                
1 Tuna segar         5.404,80    34.353.996,00 26,19  %           5.165,53   32.160.288,22 23,62  %  -4,43 -6,39
2 Tuna Loin Segar            516,75      3.647.579,44 2,78  %              553,67     4.110.497,14 3,02  %  7,14 12,69
3 Tuna Beku            408,35      1.465.648,44           -  %              610,36     2.115.528,44             -  %                  -                      -
4 Tuna Steak Beku         4.934,68    27.169.363,85 20,71  %           4.986,05   25.306.636,55 18,59  %  1,04 -6,86
5 Tuna Loin Beku            431,17      2.086.986,49 1,59  %              372,98     1.933.779,39 1,42  %  -13,50 -7,34
6 Tuna Meat Beku                     -                        -           -  %                       -                       -             -  %                  -                      -
7 Tuna Fillet Beku            215,19      1.441.876,26 1,10  %              123,39        981.134,89 0,72  %  -42,66 -31,95
8 Albakore Tuna DWT         3.276,06      5.987.404,27 4,56  %           3.796,20     7.970.605,22 5,85  %  15,88 33,12
9 Albakore Tuna Steak               8,96           30.920,45           -  %               22,91         67.408,16 0,05  %  155,68 118,01
10 Albakore Tuna Loin Segar                     -                        -           -  %               16,92         52.832,68 0,04  %  #DIV/0! #DIV/0!
11 Albakore Tuna Loin Beku                     -                        -           -  %              116,30        332.641,08 0,24  %  #DIV/0! #DIV/0!
12 Bluefin DWT Beku                     -                        -           -  %              347,95     1.308.580,50 0,96  %  #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL TUNA       15.195,96    76.183.775,20 58,08          16.112,25   76.339.932,27 56,06 6,03 0,20
13 Skipjack Tuna Fillet B            160,10           80.049,65 0,06  %                       -                        -              -  %  -100,00 -100,00
14 Skipjack Loin Beku                0,27                476,00 0,00  %                  1,26            2.178,07 0,00  %  362,87 357,58
15 Skipjack Whole Beku              80,52           60.761,90 0,05  %                  6,58          28.764,29 0,02  %                  -                      -
16 Skipjack DWT Beku         1.916,32      1.757.753,53 1,34  %           5.835,71     6.201.275,38 4,55  %  204,53 252,80
17 Marlin Fillet Segar                0,09                258,30 0,00  %                       -                        -              -  %  -100,00 -100,00
18 Marlin Fillet Beku            248,16         194.994,10 0,15  %              535,60        350.293,73 0,26  %  115,83 79,64
19 Marlin Loin beku              62,28         162.190,50 0,12  %                37,75        107.348,00 0,08  %  -39,39 -33,81
20 Marlin Steak beku              43,78         104.356,41 0,08  %                17,90          50.448,30 0,04  %  -59,12 -51,66
21 Marlin DWT            139,60         223.907,10 0,17  %                63,42          85.200,90 0,06  %  -54,57 -61,95
22 Swordfish Segar                0,17             1.436,50 0,00  %                  0,08            3.904,50 0,00  %  -49,10 171,81
23 Swordfish Loin Segar                     -                         -           -  %                25,76        145.314,13 0,11  %  #DIV/0! #DIV/0!
24 Swordfish Steak Beku            143,82         458.412,93 0,35  %              215,39     1.045.289,95 0,77  %  49,76 128,02
25 Swordfish Fillet Beku              68,64         184.662,80 0,14  %              137,63        217.023,71 0,16  %  100,52 17,52
26 Swordfish Loin Beku            143,09         430.341,72 0,33  %              304,48        886.684,43 0,65  %  112,79 106,04
27 Swordfish DWT Beku         1.115,02      2.189.947,23 1,67  %           1.157,96     2.162.928,37 1,59  %  3,85 -1,23
28 Mahi-Mahi                 0,31             1.123,42 0,00  %                  0,52            1.684,32 0,00  %  65,29 49,93
29 Mahi-Mahi Beku              26,32           55.097,31 0,04  %                21,97          47.392,23 0,03  %  -16,51 -13,98
30 Oilfish Fillet Segar                5,25           24.275,93 0,02  %                  8,29          55.571,65 0,04  %  58,01 128,92
31 Oilfish Steak Beku                0,83             2.400,00 0,00  %                  1,65          17.885,00 0,01  %  98,56 645,21
32 Oilfish Fillet Beku              57,11           83.449,88 0,06  %                57,40        172.071,90 0,13  %  0,50 106,20
33 Oilfish DWT Beku            384,60         661.541,70 0,50  %              235,31        381.992,57 0,28  %  -38,82 -42,26
34 Parrot DWT Beku                5,30           13.250,00 0,01  %                  0,30               504,00 0,00  %  -94,34 -96,20
35 Parrot Fillet Beku                1,53             3.825,00 0,00  %                       -                        -              -  %  -100,00 -100,00
36 Ikan Kaleng         6.592,34     19.731.859,70 15,04  %           7.130,78   22.057.001,03 16,20  %  8,17 11,78
37 Ikan segar                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
38 Kerapu Segar            668,82      1.731.015,31 1,32  %              848,54     2.159.395,99 1,59  %  26,87 24,75
39 Kerapu Hidup            471,23      8.490.596,80 6,47  %              462,90     8.229.927,68 6,04  %  -1,77 -3,07
40 Kerapu beku                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
41 Napoleon wrasse                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
42 KaKap Segar            723,46      6.695.060,66 5,10  %              552,44     4.441.958,50 3,26  %  -23,64 -33,65
43 Kakap Hidup                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
44 KaKap Fillet                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
45 Kakap Beku              34,37           93.382,39 0,07  %                       -                        -              -  %  -100,00 -100,00
46 Kepiting Hidup              39,68         101.631,00 0,08  %                36,99          93.624,35 0,07  %  -6,77 -7,88
47 Kepiting beku                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
48 Sirip Hiu                 2,00             5.700,00 0,00  %                       -                        -              -  %  -100,00 -100,00
49 Sirip Hiu Beku              49,80         150.906,80 0,12  %                31,64          99.627,85 0,07  %  -36,46 -33,98
50 Hiu Beku              27,74           24.967,80 0,02  %                27,67          29.739,88 0,02  %  -0,27 19,11
51 Lobster Hidup              72,02      1.485.864,90 1,13  %              105,84     2.490.371,88 1,83  %  46,97 67,60
52 Lobster Segar                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
53 Lobster Beku                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
54 Udang Segar                     -                         -                     0,01                50,00 0,00  %  #DIV/0! #DIV/0!
54 Udang Beku                     -                         -           -  %                65,93        293.201,24 0,22  %  #DIV/0! #DIV/0!
55 Milkfish Beku                6,95           22.587,50 0,02  %                       -                        -              -  %  -100,00 -100,00
56 Mackerel Fillet Segar                0,02                  60,99 0,00  %                       -                        -              -  %  -100,00 -100,00
57 mackerel Beku            115,70         109.720,95 0,08  %                23,75          21.372,39 0,02  %  -79,47 -80,52
58 Betutu                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
59 Salmon Beku                4,62         110.814,00 0,08  %                  8,03        104.273,01 0,08  %  73,82 -5,90
60 Kerang Hidup                0,54             1.345,00 0,00  %                  0,20               985,00 0,00  %  -63,38 -26,77
61 Wahoo Fillet Beku                     -                         -           -  %                  5,04            8.920,80 0,01  %                  -                      -
62 Beloso Beku              55,50           39.875,00 0,03  %                       -                        -              -  %  -100,00 -100,00
63 Opah Beku              82,02         371.385,12 0,28  %              107,07        344.093,57 0,25  %  30,54 -7,35
64 Layang                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
65 Layang Beku                     -                         -           -  %                24,50          24.500,00 0,02  %  #DIV/0! #DIV/0!
66 Teripang                      -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
67 Tenggiri Beku            247,69         300.461,72 0,23  %              460,87        936.626,97 0,69  %  86,07 211,73
68 Cumi-cumi beku         5.171,42      8.098.374,43 6,17  %           4.488,28     5.969.433,97 4,38  %  -13,21 -26,29
69 Hairtail Beku (layur)                1,01             1.215,60 0,00  %                       -                        -              -  %  -100,00 -100,00
70 Gurita Beku              95,36         217.801,37 0,17  %                12,03          27.541,83 0,02  %  -87,39 -87,35
71 Ribbon Beku                3,57             3.391,50 0,00  %                  7,00            8.400,00 0,01  %  96,08 147,68
72 Rumput Laut                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
73 Sardine Segar                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %     
74 Castro Beku                     -                         -           -  %                11,16            1.674,30 0,00  %  #DIV/0! #DIV/0!
75 Baramundi Fillet Beku                     -                         -           -  %                  0,31               548,24 0,00  %  #DIV/0! #DIV/0!
76 Snapper Beku                     -                         -    %                10,46        104.600,00              -  %  #DIV/0! #DIV/0!
  Ton 34.264,91 130.666.305,65 99,62  %  39.198,64 135.751.556,18 99,62 % 14,40 3,89
BUKAN BAHAN MAKANAN :              
1 Ikan Hias Laut  *)   1.407.676,00         495.145,00      0,38  %     1.848.746,00        415.298,75        0,30  %  31,33 -16,13
2 Nener *)                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
3 Benih Kakap*)                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
4 Benur *)                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
5 Keong Hidup *)                     -                         -           -  %                       -                        -              -  %                  -                      -
6 Kura-Kura *)                     -                         -           -